DataInSafe kontroll- ja kasutatavusteenus

Kontrollteenuse abil saab tagada oma teenuste katkematu töö. Tänu selgelt kuvatavatele häireteadetele, loenditele ja graafikale on süsteemi kasutamine lihtne.

Vältige probleemide teket

Tööks vältimatute süsteemide seiskumine võib peatada kogu äritegevuse ja tekitada tuhandetes eurodes kahju. Kontrollteenus aitab tegeleda probleemidega juba enne nende tekkimist. Samas parandate oma teenuste andmekaitset, sest puuduvad uuendused on kohe näha.

DataInSafe’i kontrollteenus annab süsteemide kohta teavet ööpäev läbi, teenuse abil on võimalik jälgida tegevust ka teatud ajaperioodil ning prognoosida selle põhjal tulevikku. Andmetest on lisaks näha teenuste kasutatavus ehk katkestused ja reageerimisajad. Reageerimisajad näitavad muu hulgas ka võrgulehtede avanemiskiirusi ja andmebaasiserverite vastamisaegu. Kontrollteenus sobib kõigile ettevõtetele, kus soovitakse tõhusamalt tagada klientide või enda pakutavate teenuste kvaliteet.

Mitmekülgsed omadused

Kontrollimisele saab määrata sobivad piirväärtused, mille alusel edastatakse häireteated. Näiteks võib kettaruumi täitumise kohta edastada hoiatuse, kui ruumist on kasutusel üle 80 protsendi, mis juhul jääb piisavalt aega parandavate meetmete võtmiseks. Häireteated edastatakse kas e-posti või SMSi teel. Mitmesugused graafikud võimaldavad jälgida ka selliseid süsteemide töö kõrvalekaldeid, mille kohta automaatselt häireteateid ei esitata, näiteks andmesidevõrgu kasutamise koormust.

Kontrollitavad objektid on

  • kettaruum;
  • mälu kasutamine;
  • protsessori koormus;
  • logifailid;
  • võrgu koormus;
  • paljud TCP/UDP/ICMP-teenused (näiteks: http, smtp, imap, pop, ping);
  • teenuste reageerimisajad (näiteks: www, andmebaas, e-post);
  • andmekaitse uuendused.

Tehniliselt toimub kontrollimine SNMP-päringute või kontrollitavale seadmele paigaldatava agendi abil. Server võib paikneda ükskõik millises maailma paigas. Kontrollida saab nii virtuaalseid kui ka füüsilisi seadmeid, samuti pilveteenuseid. Teenusele saab luua kliendipõhise kasutajaliidese.